Du skal være oprettet som bruger og være logget ind for at kunne se denne side!..
Du skal være oprettet som bruger og være logget ind for at kunne se denne side!..

Hf. Englys fælleshusudvalg

Medlemmer af Fælleshus udvalget 2024:

  • Lotte, Kristoffer m.fl.

Fælleshusudvalget blev nedsat af generalforsamlingen i 2007 - til at undersøge og udarbejde materiale til generalforsamlingen med henblik på at beslutte om vi skal have et fælleshus i Hf. Engly; - Beliggenhed, økonomi, regler m.m.generalforsamlingen 3 april 2016 blev følgende besluttet:
1. Forslag fra Fællesudvalget til at afsætte 1,5 mio. kr. til fælleshus, se evt. separat udsendt oplæg til hus:
Der var både positive og negative ytringer om et fælleshus. Nogle var bekymrede for Englys økonomi, når der tages 1,5 mio. kr. af opsparingen. Til det blev svaret, at Engly hverken ejer kloak, el- eller fibernet, så der er ikke de store driftsudgifter i sigte. Og Engly må som forening ikke have formue. Andre mente, at 100 m2 er for lidt til et fælleshus, og andre igen at placeringen på fællesgrunden skal retænkes. Nogle mente ikke, at der kan bygges et hus for 1,5 mio. kr. med håndværkere udefra, og ingen vil bygge på huset frivilligt. Nogle mente, at der netop er folk i Engly, som vil være med til at bygge. En foreslog brugerbetaling, og en anden var bekymret for lejestigning. Og hvad med driften; skat, el, varme m.m. En sagde ”go for it”, og en anden har ventet på det hus hele sin Engly-tid. En sagde, at et fælleshus kan hæve den generelle husværdi i Engly. Flere var bekymret for larm og uro, hvortil der blev svaret, at der skal laves regler for brug af huset, fx lukketid kl. 23. Det blev også debatteret, om fælleshuset skal stå på punktfundament eller fuldstøbes, og om det skal bygges som et nyt hus eller af pavilloner. Dertil blev også svaret, at det skal udvalget undersøge og beslutte i deres oplæg til bestyrelsen.
Antal stemmeberettigede: 52
Forslaget blev vedtaget med 28 stemmer for og 17 imod. Syv undlod at stemme.På generalforsamlingen i april 2008 blev udvalgets arbejde behandlet. Herunder er referatet fra Generalforsamlingens behandling:

"c1)
Engly får et fælleshus i nær fremtid
Fælleshusudvalget præsenterer planerne om et 120 m2 stort fælleshus i skellet mellem parkeringspladsen og fællesgrunden. Birte (92) har tegnet huset, der blandt mange finesser tæller et klokketårn, så der kan ’ringes til samling’.
Huset har plads til 64 personer i det store lokale, men er også indrettet, så det kan bruges af væsentlig mindre forsamlinger.
Et foreløbigt økonomisk overslag viser, at et hus i prisklassen 1,5 - 2 mio. kan opføres og drives for ca. 150 kr. i ekstra haveleje pr. måned pr. have. Det er vel at mærke under forudsætning af, at vi ikke bruger penge fra egenkapitalen til opførelsen af huset, men derimod låner hele beløbet i banken.
Udvalget slår fast, at det er generalforsamlingen, der til hver en tid sætter reglerne for, hvordan sådan et hus skal drives i fremtiden.

Punktet udløser en del diskussion, bl.a. af fremtidige parkerings-forhold, samt hvilke gener sådan et (fest-)hus evt. kan medføre for de omkringboende.
Formand Kresten (29) beder gentagne gange om, at generalforsamlingen udelukkende forholder sig til det principielle i, om vi overhovedet skal have sådan et hus, og i givet fald, hvor stort det så skal være.
Nold (59) synes det er meningsløst at sylte projektet ét år til, og får bl.a. opbakning fra Rikke (75) der mener, at man skylder de folk, der har arbejdet så meget med det i deres fritid, at tage kvalificeret stilling til projektet.
Kresten (29) indskærper, at udvalget under alle omstændigheder skal have bestyrelsen med, når der skal gås i detaljer med div. tilbud, finansieringsmuligheder etc. Samtidig diskuteres pkt.:

c2)
Fælleshusudvalget fortsætter deres arbejde med at udarbejde et forslag til et fælleshus i Engly.
Det forsøges at sammenfatte de to forslag i en fælles formulering, men uden held. Dirigenten ender med at kræve afstemning om begge forslag i deres oprindelige ordlyd, og det ender med:
c1) 20 for og 9 imod at Engly får et fælleshus i nær fremtid, samt
c2) 25 for og 0 imod at udvalget fortsætter deres arbejde."

Herunder er et link, hvor du kan se hele Fælleshus udvalgets forslag fra 2008 som PDF fil:Fælleshus udvalgets forslag (PDF) fra Generalforsamlingen 2008.Generalforsamlingen 3 april 2011:

Resulterede udvalgets arbejde i forslaget herunder til et fælleshus i Engly.
Forslaget blev nedstemt på generalforsamlingen!..

Bilag til Generalfors. 3 april 2011 om Fælleshus:

»»  Billedpræsentation i A3

»» Bilagsmaterialet til dagsordenen 3 april i A4Haveforeningen Engly - 2300 København S - Indkørsel v. Englandsvej 204